اخبار کتاب مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی

«مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی» در کتابفروشی‌ها

«مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی» در کتابفروشی‌ها

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات مدرسه، کتاب پژوهشی «مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی» با هدف ارائه مدل و الگویی مناسب ...

ادامه مطلب