اخبار کشاورزی خوزستان

حدود ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان خوزستانی پرداخت نشد

حدود ۲۰۰ میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان خوزستانی پرداخت نشد

مسعود اسدی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: با گذشت بیش از یک ماه از تحویل کلزای کشاورزان به مراکز خرید دولتی اما تاکنون حدود ...

ادامه مطلب
حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان خوزستانی پرداخت نشد

حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان خوزستانی پرداخت نشد

مسعود اسدی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: با گذشت بیش از یک ماه از تحویل کلزای کشاورزان به مراکز خرید دولتی اما تاکنون حدود ...

ادامه مطلب