اخبار کمیته اقدام ارزی

۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال‌ ۹۸

۳۱ تیرماه، آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال‌ ۹۸

به گزارش مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم اظهار داشت: صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ فارغ از مدت چهارماهه ایفای تعهدات ارزی ۲۸ ...

ادامه مطلب