اخبار کمیسیون بهداشت و درمان

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از وضعیت تزریق واکسن کرونا

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از وضعیت تزریق واکسن کرونا

به گزارش مهربه نقل از خانه ملت، جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور در مراسم افتتاح پایگاه چهارم واکسیناسیون منطقه سوم ...

ادامه مطلب
بازدید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از نحوه تزریق واکسن کرونا

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس از نحوه تزریق واکسن کرونا

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خانه ملت، جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور در مراسم افتتاح پایگاه چهارم واکسیناسیون منطقه ...

ادامه مطلب