اخبار کودک کار

اوقات فراغت، فرصتی برای مهارت آموزی کودکان و نوجوانان/ لحظات نابی که نباید به بطالت برود

اوقات فراغت، فرصتی برای مهارت آموزی کودکان و نوجوانان/ لحظات نابی که نباید به بطالت برود

بسیاری از ما برای زندگی شخصی خود برنامه ریزی‌های مختلفی داریم، اما اوقات فراغت، موضوعی است که در زندگی تک تک افراد جامعه نقش مهمی ...

ادامه مطلب