اخبار گسترش فعالیت کشتی های نفتی و تجاری ایران در آبهای بین المللی

گسترش فعالیت کشتی های نفتی و تجاری ایران در آبهای بین المللی

گسترش فعالیت کشتی های نفتی و تجاری ایران در آبهای بین المللی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، پیام محمد اسلامی به مناسبت روز دریانورد به شرح زیر است؛فرا رسیدن روز دریانورد را به همه دریانوردان شریف و ...

ادامه مطلب