اخبار یادداشت اقتصادی| راهکارهایی برای کاهش قیمت خودرو در بازار

یادداشت اقتصادی| راهکارهایی برای کاهش قیمت خودرو در بازار

یادداشت اقتصادی| راهکارهایی برای کاهش قیمت خودرو در بازار

تسنیم، یکی از مهمترین اقدامات دولت آتی ساماندهی بازار خودرو از حیث تطابق عرضه و تقاضا و نیز کنترل قیمت خودرو در بازار است. موضوع ...

ادامه مطلب