اخبار ۱۰ درصد واحدهای تولیدی در مناطق آزاد فعال نیستند

10 درصد واحدهای تولیدی در مناطق آزاد فعال نیستند

10 درصد واحدهای تولیدی در مناطق آزاد فعال نیستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، حمیدرضا مومنی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با صندوق کارآفرینی امید در پاسخ به پرسش تسنیم، اظهار کرد: در مناطق ...

ادامه مطلب