اخبار ۲۰۰ هزار مسکن مهر هنوز تحویل مردم نشده است

200 هزار مسکن مهر هنوز تحویل مردم نشده است

200 هزار مسکن مهر هنوز تحویل مردم نشده است

به گزارش تسنیم، احمد اصغری‌مهرآبادی یادآور شد: از مجموع 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر تاکنون 2 میلیون و 62 هزار واحد تکمیل ...

ادامه مطلب