اخبار ۳ چالش کشور در حمل‌ونقل جاده‌ای و تاثیر منفی بر تامین کالای اساسی

3 چالش کشور در حمل‌ونقل جاده‌ای و تاثیر منفی بر تامین کالای اساسی

3 چالش کشور در حمل‌ونقل جاده‌ای و تاثیر منفی بر تامین کالای اساسی

تسنیم- یکی از مولفه های مهم در پویایی و پایایی اقتصاد کشور  توسعه حمل و نقل و یکپارچگی  متوازن در انواع  مدهای حمل و نقل ...

ادامه مطلب