اخبار ۴۴۰۰ کیلومتر خط‌ آهن کجا ساخته شد؟

4400 کیلومتر خط‌ آهن کجا ساخته شد؟

4400 کیلومتر خط‌ آهن کجا ساخته شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، در ادامه سلسله گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص عملکرد هشت ساله دولت حسن روحانی، ...

ادامه مطلب