اخبار ۹۳ درصد واحدهای طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم تکمیل می شود

93 درصد واحدهای طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم تکمیل می شود

93 درصد واحدهای طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم تکمیل می شود

به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده با یادآوری این‌که ثبت نام طرح ملی مسکن 20 ماه به طول انجامید، اظهار کرد: تمام مراحل مورد نظر اعم ...

ادامه مطلب