آتش سوزی در بیمارستان دی مشکلی برای بیماران ایجاد نکرد

آتش سوزی در بیمارستان دی مشکلی برای بیماران ایجاد نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی افزود: در ساعت ۱۰ و ۲۱ دقیقه روز پنج شنبه یک مورد آتش سوزی در یک ساختنمان درمانی در خیابان توانیر در ولیعصر به آتش نشانی اطلاع داده می‌شود و سه ایستگاه آتش نشانی به همراه خودرو و نردبان هیدرولیکی فرستاده شد. آتش نشانان در مدت چهار دقیقه اعزام شدند و دیدند که در این ساختمان ۶ طبقه در طبقه منهای یک، اتاق هشت متری بود که لوازم کمک بهداشتی مثل دستمال یا دمپایی که برای خدمات رسانی به بیماران بوده، در آن نگهداری می‌شد و بخشی از آن دچار آتش سوی شد. ولی دود حاصل از آن به بخش‌های درمانی راه پیدا نکرد.

وی ادامه داد: قبل از رسیدن آتش نشانان پرسنل تجهیزات و تأسیسات بیمارستان، اقدامات اولیه ای را انجام داده بودند که کافی نبود. تخلیه دود خیلی سریع انجام شد. بخش زیادی از دود به بیرون منتهی شد. داخل طبقات مورد بررسی قرار گرفت. مشکلی برای بیماران و کادر درمان حاصل نشده و خدمات درمانی فعالیت خود را ادامه می‌دهند و مشکلی برای خدمات دهی پیدا نشده است. تا دقایق دیگر آتش نشانان محل را ترک می‌کنند.

منبع : مهر