آخرین قیمت دلار و یورو ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

آخرین قیمت دلار و یورو ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دلار اسکناس در بازار مبادله ارز و طلا به ۴۱,۷۲۴ تومان رسید، دلار حواله نیز به قیمت ۳۷,۹۳۰ تومان رسید.

یورو اسکناس نیز به قیمت ۴۵,۸۰۶ تومان مبادله شده و یورو حواله نیز به قیمت ۴۱,۶۴۱ تومان کشف شد.

درهم اسکناس نیز به قیمت ۱۱,۳۶۱ تومان رسیده و درهم حواله به قیمت ۱۰,۳۲۸ تومان به فروش رسید.