آرمان تأمین اجتماعی ایجاد عدالت در جامعه است

آرمان تأمین اجتماعی ایجاد عدالت در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در جلسه‌ای با استاندار استان مرکزی اظهار داشت: با یک نگاه راهبردی به صندوق داری در تأمین اجتماعی باید شرایطی را فراهم کرد که محیط را برای رشد و توسعه رقم زد و آرامش را برای آیندگان به ارمغان آورد. برای تحقق این امر نیاز است به جامعه کارگری توجه ویژه‌ای شود.

موسوی با اشاره به فضای جنگ همه جانبه اقتصادی و تحریم‌ها گفت: در مقابل با وجود ظرفیت و پتانسیل‌های مهم موجود در کشور می‌توان در مسیر رونق تولید قدم برداشت. ظرفیت درونی کشور متکی به سرمایه انسانی است و از این رو هرچه بتوان دغدغه سرمایه انسانی و نیروی کار را به حداقل رساند می‌توان افقی روشن را برای آینده ترسیم و در راستای توسعه اقتصادی در بخش‌های مختلف قدم برداشت.

وی ادامه داد: ارزش پول ملی و اقتصاد وابسته به کار است از این رو هرچه به سمت اصلاح و بهبود شرایط کار و حمایت از نیروی انسانی حرکت کنیم، زمینه ارزش ملی تقویت می‌شود. مهمترین موضوع که باید به آن توجه شود این است که با گره گشایی و حل مسائل کوچک پیش روی تولید می‌توان موانع بزرگ را رفع کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در رابطه با هپکو تصمیمات خوبی گرفته شده اما این تصمیمات کافی نیست، برای بازگشت رونق به این کارخانه نیاز است، اقدامات مؤثر دیگری نیز انجام شود. با وجود ظرفیت‌های موجود در این کارخانه باید از ورود کالاهای مشابه به کشور جلوگیری کرد و تمام شرکت‌ها با ثبت سفارش کالای خود به احیای مجدد این کارخانه کمک کنند.

موسوی اظهار داشت: در راستای توسعه و بازگشت فعالیت در این کارخانه به همه شرکت‌های زیر مجموعه شستا ابلاغ شده تا کالای مورد نیاز خود را از این مجموعه خریداری کنند.

منبع : مهر