آزادسازی بیش از ۵۳۰ هکتار از اراضی ملی در خراسان رضوی

آزادسازی بیش از ۵۳۰ هکتار از اراضی ملی در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی صادقی، اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دستگاه قضائی در زمینه حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی، اقدامات مهمی در سال جاری در استان خراسان رضوی انجام گرفته است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: این اقدامات با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط استان و با محوریت دادگستری به ثمر نشسته و موجب بازگشت بیش از ۵۳۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در شهرستان‌های مشهد، گلبهار، فریمان، زاوه، درگز، بردسکن، بجستان، تربت جام و داورزن به بیت‌المال شده است.

وی کرد: این اقدامات در جهت رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها بوده است.

منبع : مهر