آمادگی هلال احمر برای افزایش مراکز واکسیناسیون

آمادگی هلال احمر برای افزایش مراکز واکسیناسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در نشست شورای معاونین گفت: نگرانی‌هایی در خصوص شیوع سویه جدید کرونا در کشور وجود دارد. در همین راستا وضعیت سایر کشورها و تجارب آنها در زمینه مقابله با اومیکرون مورد بررسی قرار می‌گیرد و هم زمان نیاز است تا دستورالعمل‌های بهداشتی در اجتماعات نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد تا مراکز واکسیناسیون افزایش پیدا کند و جمعیت هلال احمر این آمادگی را دارد تا در صورت درخواست وزارت بهداشت، تعداد مراکز واکسیناسیون خود را افزایش دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: جمعیت هلال احمر همچون گذشته کنترل‌های مرزی را با کمک وزارت بهداشت با جدیت دنبال می‌کند و تمامی موارد مشکوک جهت کنترل و در راستای اینکه ویروس وارد کشور نشود، مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

کولیوند با اشاره به اینکه نباید در خصوص کرونا عادی انگاری کرد، گفت: جمعیت هلال احمر از ظرفیت داوطلبان و جوانان استفاده می‌کند تا مردم را ترغیب کنند تا پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند و از ماسک و ضدعفونی کننده ها استفاده کنند تا بار دیگر کرونا در کشور گسترش پیدا نکند.

منبع : مهر