آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران توسط هیأت دولت تصویب شد

آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران توسط هیأت دولت تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱۵ به پیشنهاد معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند (ج) ماده (۱۰۲) قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و ماده ۳ آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده آیین‌نامه اجرایی مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگی مشترک را تصویب کرد.

بر این اساس، سازمان امور اجتماعی کشور مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط احکام این آیین‌نامه را در سال اول در استان‌های قم و سمنان و از سال دوم به بعد در دیگر استان‌های کشور از محل اعتبارات مصوب مربوط اجرا کند.

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اطلاعات مربوط به زوجینی که کمتر از پنج سال از ثبت ازدواج آنان گذشته است را در اختیار سازمان امور اجتماعی قرار دهند.

در ماده ۱۲ این آیین‌نامه آمده: هزینه خدمات مشاور ارائه شده در سال اول ازدواج رایگان و در سال‌های دوم تا پنجم ازدواج برای نوهمسران دهک‌های ۱ تا ۷ نیز رایگان است.