اراضی ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور تأمین می‌شود

اراضی ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور تأمین می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در نشست بررسی آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن، گفت: تمامی استان‌ها باید حداکثر تا پایان خردادماه پالایش نهایی ثبت‌نام متقاضیان را برای شرط چهارم که سابقه سکونت است انجام بدهند.

وی گفت: با توجه به اینکه نهضت ملی مسکن پروژه‌ای متقاضی‌محور است پالایش نهایی و اتصال متقاضیان به پروژه‌ها در اسرع وقت ضرورت دارد.

معاون مسکن و ساختمان در خصوص آخرین وضعیت تأمین زمین اعلام کرد: یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد اراضی داخل محدوده شهری با کاربری مسکونی تأمین شده است و نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نیز در شرایط تغییر کاربری و الحاق به محدوده قرار دارند.

محمودزاده تصریح کرد: هم‌اکنون اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای سال اول و دوم تأمین شده است و با دستور رئیس‌جمهوری و تاکید وزیر راه و شهرسازی در برنامه است تا پایان مرداد و شهریور سال جاری اراضی واحدهای باقیمانده طرح نهضت ملی مسکن شناسایی، معرفی و تأمین شود.

منبع : مهر