ارزش روز سهام عدالت ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

ارزش روز سهام عدالت ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، ارزش روز سهام عدالت در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به عدد ۱۱ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۵۰۶ تومان بوده که نسبت به چند ماه پیش افزایش قابل توجهی داشته است.

در روز ۵ دی ماه سال ۱۴۰۱ ارزش روز سهام عدالت به میزان ۹ میلیون و ۱۰۴ هزار تومان رسیده بود که بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به میزان سهام عدالت افزوده شده است.

ارزش روز سهام عدالت ۲۹ فروردین ۱۴۰۲