استفاده از روش‌های مولکولی برای شناسایی منشا ژلاتین

استفاده از روش‌های مولکولی برای شناسایی منشا ژلاتین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رستگار، درباره شناسایی و تشخیص منشأ ژلاتین‌های مصرفی در فرآورده‌های سلامت محور، اظهار کرد: در حال حاضر روش‌های متفاوتی برای تشخیص ژلاتین استخراجی از گونه‌های جانوری مختلف در دنیا ارائه شده که در این رابطه مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، تحقیقات وسیعی در این زمینه‌های تشخیصی به کار گرفته است.

وی افزود: برای شناسایی منشأ ژلاتین از فناوری‌هایی مانند آنالیزهای دستگاهی، روش‌های مولکولی پیشرفته و همچنین استفاده از مدل‌های پیشرفته ریاضی و آماری و هوش مصنوعی استفاده می‌شود.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه این مرکز با بکارگیری این روش‌ها و مدل‌های پیشرفته توانسته است حتی ظرفیت تشخیصی افتراقی منشأ نوع ژلاتین از پوست و استخوان را کسب کند، گفت: در این رابطه یافته‌های مرکز حلال ایران در مجلات معتبر با ایمپکت بالا به چاپ برساند.

وی ضمن تاکید بر نظارت بر حلیت کالاهای سلامت محور به عنوان وظایف ذاتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت تصریح کرد: برنامه‌های تخصصی و پایش های عالی در حوزه حلیت کالاهای سلامت محور در حال حاضر در این مرکز در حال اجرا و پیگیری است.