اسلامی: مذاکرات اخیر با گروسی سازنده بود

اسلامی: مذاکرات اخیر با گروسی سازنده بود

ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان انرژی اتمی، اظهار کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه این کمیسیون حضور یافت و گزارشی درباره سفر اخیر رافائل گروسی به جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.

وی بیان کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی درباره مطالب مطروحه بین مقامات ایران با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داد که حاکی از آن بود که مباحث مطرح شده از سوی مسئولان ما به گروسی کاملاً عزتمندانه و منبعث از تفکر انقلابی دولت سیزدهم بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از رفتارها و رویکردهای سیاسی خود پرهیز کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأکید ما بر این است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید به نظارت‌های فنی و تخصصی خود عمل کند و نباید به دنبال سیاسی کاری باشد. این مسئله یکی از مسائل و تأکیدات مهمی بوده است که از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است و آنان لازم دانستند که مجدداً این موضوع را به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گوشزد کنند.

عزیزی اظهار کرد: همچنین مقامات جمهوری اسلامی ایران در دیدار اخیر خود با گروسی تأکید کردند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نباید تحت امر قدرت‌های زورگو و نظام‌های سلطه‌طلب باشد و باید در چارچوب قانون به وظایف تخصصی خود عمل کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که به گروسی تأکید شده است به گفتگوها و توافقاتی که با جمهوری اسلامی ایران دارد، پایبند باشد و زمانی که ایران را ترک می‌کند، بر مبنای این تصمیمات و توافقات عمل کند و حرف بزند و نباید تحت تأثیر کانون‌های قدرت و ثروت و برخی از نظام‌های سیاسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی گفت که به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید شده است که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران حتماً رعایت می‌شود و سازمان انرژی اتمی خود را ملزم به اجرای آن می‌داند و البته گروسی هم گفته است که انتظار ندارد که ایران قوانین مصوب خود را نادیده بگیرد. در نهایت اسلامی مذاکرات اخیر با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بسیار خوب و سازنده اعلام کرد.

منبع : مهر