اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد

اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه چهارم آذر ماه در حاشیه بازدید از کمربندی پاکدشت در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی آمار آن دسته از خانه‌های خالی را که بر اساس خوداظهاری تکمیل شده، شناسایی کرده است. همچنین، بخش عمده خانه‌های خالی مربوط به اشخاص حقوقی است که به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.

مالیات خانه‌های خالی حقوقی‌ها، دو برابر حقیقی‌ها

بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در آذر ماه ۱۳۹۹ که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در ماده ۵۳ این قانون از نظر متراژ، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند:

سال اول: معادل ۶ برابر مالیات متعلقه

سال دوم: معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد: معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه

همچنین در این ماده قانونی آمده: نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی، دو برابر میزان مذکور است.

معاون وزیر راه: ۱.۲ میلیون خانه خالی به امور مالیاتی معرفی شد

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی و تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اطلاعات قبلی، در حال ثبت نام است و متقاضیانی که قبلاً موفق به ثبت نام نشده بودند، در حال ثبت نام هستند.

وی افزود: درخواستم از خانوارها به خصوص سرپرستان خانوار این است که زودتر نسبت به تکمیل ثبت اطلاعات ملکی-سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کنند.

خانواده‌هایی که اطلاعات سکونتی را در سامانه اسکان ثبت نکنند، دچار چالش می‌شوند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس قانون مکلفیم هر چه سریع‌تر لیست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم، گفت: کسانی که اطلاعات خود را ثبت نکرده باشند، ممکن است دچار چالش شوند لذا درخواست داریم تا سرپرستان خانوارها هر چه سریع‌تر نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه اسکان اقدام کنند.

وی درباره معرفی اطلاعات خانه‌های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی گفت: تا کنون آمار و اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده ایم؛ بخش عمده‌ای از این واحدها، واحدهایی هستند که در اختیار نهادها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی هستند که این اطلاعات در مرحله اول به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.

محمودزاده بخش دیگری از این ۱.۲ میلیون واحد خالی از سکنه را مربوط به اشخاص حقیقی دانست و ادامه داد: اما غالب این واحدها به اشخاص حقوقی اختصاص دارد که سعی کردیم در مرحله اول اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی اشخاص حقوقی را به دستگاه مالیاتی مربوطه ارائه دهیم. منتظریم اقدامات بعدی صورت بگیرد.

منبع : مهر

مطالب مرتبط

اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد

اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانه خالی به سازمان مالیاتی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه چهارم آذر ماه در حاشیه بازدید از کمربندی پاکدشت در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی آمار آن دسته از خانه‌های خالی را که بر اساس خوداظهاری تکمیل شده، شناسایی کرده است. همچنین، بخش عمده خانه‌های خالی مربوط به اشخاص حقوقی است که به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است.

مالیات خانه‌های خالی حقوقی‌ها، دو برابر حقیقی‌ها

بر اساس اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در آذر ماه ۱۳۹۹ که با عنوان قانون مالیات بر خانه‌های خالی شناخته می‌شود، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در ماده ۵۳ این قانون از نظر متراژ، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند:

سال اول: معادل ۶ برابر مالیات متعلقه

سال دوم: معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد: معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه

همچنین در این ماده قانونی آمده: نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی، دو برابر میزان مذکور است.

معاون وزیر راه: ۱.۲ میلیون خانه خالی به امور مالیاتی معرفی شد

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر خانه‌های خالی و تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان اظهار کرد: سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس اطلاعات قبلی، در حال ثبت نام است و متقاضیانی که قبلاً موفق به ثبت نام نشده بودند، در حال ثبت نام هستند.

وی افزود: درخواستم از خانوارها به خصوص سرپرستان خانوار این است که زودتر نسبت به تکمیل ثبت اطلاعات ملکی-سکونتی خود در سامانه ملی املاک و اسکان کنند.

خانواده‌هایی که اطلاعات سکونتی را در سامانه اسکان ثبت نکنند، دچار چالش می‌شوند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه بر اساس قانون مکلفیم هر چه سریع‌تر لیست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنیم، گفت: کسانی که اطلاعات خود را ثبت نکرده باشند، ممکن است دچار چالش شوند لذا درخواست داریم تا سرپرستان خانوارها هر چه سریع‌تر نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه اسکان اقدام کنند.

وی درباره معرفی اطلاعات خانه‌های خالی اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی گفت: تا کنون آمار و اطلاعات یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده ایم؛ بخش عمده‌ای از این واحدها، واحدهایی هستند که در اختیار نهادها، شرکت‌ها، دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی هستند که این اطلاعات در مرحله اول به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.

محمودزاده بخش دیگری از این ۱.۲ میلیون واحد خالی از سکنه را مربوط به اشخاص حقیقی دانست و ادامه داد: اما غالب این واحدها به اشخاص حقوقی اختصاص دارد که سعی کردیم در مرحله اول اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی اشخاص حقوقی را به دستگاه مالیاتی مربوطه ارائه دهیم. منتظریم اقدامات بعدی صورت بگیرد.

منبع : مهر

مطالب مرتبط

قالب ترامپ