اظهارات وزیر امور خارجه درباره حقآبه هیرمند

اظهارات وزیر امور خارجه درباره حقآبه هیرمند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر عبداللهیان گفت: از مقامات افغانستانی خواسته شده، هیئتی ایرانی با هدف بررسی ذخایر آبی سد کجکی که منشأ حقآبه ایران از رود هیرمند است به این کشور سفر کند و در صورت مخالفت با این درخواست، از ابزار فشار استفاده خواهیم کرد.