اعتراض جالب هواداران تراکتور به رضا اسدی

اعتراض جالب هواداران تراکتور به رضا اسدی

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ(زلزال ۷-۸)
*
*
*
پس هر کس هموزن ذرّه‌ای کار خیر انجام دهد آن را می‌بیند!
*
*
*
هرکه قدر ذره‌ای نیکی نمود/بیند او پاداش نیک کار خود/
ور به‌قدر ذره‌ای بد کرده است/دید خواهد اجرا آن‌رفتار خود