اعضای کمیته اجرایی تحول وزارت ورزش و جوانان منصوب شدند

اعضای کمیته اجرایی تحول وزارت ورزش و جوانان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، سینا کلهر معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی و دکتر نیک بخش رییس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی ، با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان «اعضای کمیته اجرایی تحول تحول» این وزارتخانه منصوب شدند.

درمتن حکم آمده است: امید است با اتکال به ایزد منان و اعمال مساعی مجدانه با بهره مندی از تجربیات سایر اعضا نسبت به اجرایی سازی سند تحول ابلاغی رییس جمهور محترم موفق و موید باشید.

منبع : مهر