اعلام رسمی OCA مبنی بر تعویق بازی‌های داخل سالن آسیا

اعلام رسمی OCA مبنی بر تعویق بازی‌های داخل سالن آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، ششمین دوره بازیهای آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی که قرار بود بعد از تعویق به دلیل شیوع کرونا در فوریه و یا مارس ۲۰۲۴ در تایلند برگزار شود به تعویق افتاد.

در نامه ارسالی فوق آمده است اکنون کمیته های ملی المپیک در حال آماده سازی خود جهت شرکت در بازیهای المپیک پاریس بوده و تخصیص بودجه برای آنها جهت شرکت در ششمین دوره بازیهای داخل سالن آسیایی با دشواریهایی همراه خواهد بود،علاوه بر این اکثر ورزشکاران در حال برگزاری اردوهای آماده سازی برای بازیهای المپیک هستند و این موضوع مانعی برای شرکت آنها در ششمین دوره بازیهای داخل سالن آسیایی خواهد بود.

لذا توافق شد برنامه ریزی برای برگزاری این دوره از بازیهای داخل سالن آسیایی تجدید نظر صورت پذیرد و زمان آن به پس از برگزاری بازیهای المپیک پاریس موکول گردد و کمیته برگزاری بازیهای داخل سالن نیز زمان کافی خواهد داشت تا آمادگی بیشتری برای میزبانی بازیها کسب نماید.