افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیازمند تامین منابع است

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیازمند تامین منابع است

به گزارش خبرگزاری مهر مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار داشت: برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به دنبال تأمین منابع هستیم.

وی عنوان کرد: رئیس جمهور مأموریت داد تا یک ترمیمی در رابطه با حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری انجام بشود، با فرض اینکه استقراضی انجام نشود. جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه؛ چون نمی‌شود یک پرداختی انجام بدهیم از آن طرف مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به مردم تحمیل شود. با فرض اینکه بتوانیم منابعی را تأمین کنیم و یا مدیریتی بر هزینه‌ها انجام بدهیم تا بتوانیم حقوق‌ها را ترمیم و جلو برویم اقدامات کارشناسی آن در حال انجام است.

منبع : مهر