افزایش داروخانه های عرضه شیرخشک متابولیک و سهمیه‌ای

افزایش داروخانه های عرضه شیرخشک متابولیک و سهمیه‌ای

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رستمی گفت: به منظور تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به شیرخشک های متابولیک و سهمیه‌ای سازمان غذا و دارو اقدام به انتشار دو فراخوان ملی برای دعوت از داروخانه‌های علاقمند به همکاری برای عرضه این شیرخشک ها کرده است.

وی افزود: انواع شیرخشک ها برای جلوگیری از نشت از زنجیره توزیع و بروز کمبود در سامانه تیتک ثبت و قابل رصد است.