افزایش عرضه قیمت مرغ را کاهش داد

افزایش عرضه قیمت مرغ را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، با رصد بازار شاهد افت قیمت مرغ در سطح کشور بودیم. در برخی فروشگاه‌ها قیمت گوشت سفید به کیلویی ۴۷ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت مرغ در سازمان میادین میوه و تره بار حدود ۵۴ هزار تومان است.

مجیدی حسنی مقدم، مدیر دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت بازار مرغ گفت: در یک مقطع زمانی جوجه ریزی افزایش پیدا کرد در نتیجه تولید و عرضه نسبت به تقاضا افزایش یافت.

وی افزود: طبیعی است هنگامی که عرضه نسبت به تقاضا پیش می‌گیرد قیمت‌ها روند کاهشی داشته باشد.

مدیر دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به همراهی مردم در خرید مرغ مازاد قدردانی کرد و گفت: اگر تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد بخشی از تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج می‌شوند؛ به ویژه واحدهایی که توانمندی کمتری دارند. در ادامه اگر عرضه کاهش پیدا کند تعادل بازار از بین رفته و نرخ مرغ افزایش پیدا می‌کند. بنابراین همراهی مردم در خرید مرغ مازاد سبب تدوام فعالیت‌ها در تولید گوشت مرغ کشور می‌شود. در نهایت این همراهی کمک به تولید و تولیدکنندگان بوده و بازار متعادل باقی می‌ماند.