افزایش نسبت چک‌های وصول‌شده به ۹۱.۷ درصد در مهرماه

افزایش نسبت چک‌های وصول‌شده به ۹۱.۷ درصد در مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مهر امسال ۹۱.۷ درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۷.۷ درصد است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (شهریور ۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۱.۴ درصد و ۸۷.۱ درصد بوده است.

خاطرنشان می‌شود بر اساس برنامه اعلام‌شده بانک مرکزی، پذیرش و تبادل چک‌های صیادی قدیمی (دسته چک‌های صادرشده قبل از سال ۱۴۰۰) از ۱۵ مهر سال جاری صرفاً در بانک صادرکننده چک قابل انجام است.