افزایش ۱۰۰ درصدی سهم وزارت ورزش و جوانان از بودجه

افزایش ۱۰۰ درصدی سهم وزارت ورزش و جوانان از بودجه

خبرگزاری مهر، گروه جامعه_ فاطمه میرزاجعفری: لایحه بودجه ۱۴۰۱ امروز (۲۱ آذرماه ۱۴۰۰) از سوی دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شد تا توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گیرد و سرنوشت آن برای سال آینده مشخص گردد.
یکی از بندهای مندرج در جداول خلاصه بودجه دستگاه های اصلی و زیر مجموعه در این لایحه، مربوط به «وزارت ورزش و جوانان» با مجموع بودجه پیشنهادی سه هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۱۲۹ میلیون و ۵۰۰ تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۰ نزدیک به دوبرابر افزایش داشته است.
سهم وزارت ورزش و جوانان در سال جاری (۱۴۰۰) معادل یک هزار و ۴۸۱ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده و در سال ۹۹ معادل یک هزار و ۴۲ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
در خلاصه بودجه وزارت «ورزش و جوانان» در بخش درآمد عمومی ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه و در بخش درآمد اختصاصی ۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی در نظر گرفته شده است.

افزایش ۱۰۰ درصدی سهم وزارت ورزش و جوانان از بودجه

بودجه مصارف عمومی به تفکیک بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ۱۲۶ میلیارد تومان و در بخش مصارف اختصاصی ۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از بودجه اختصاص یافته به وزارت ورزش و جوانان تحت عنوان «برنامه سیاست گذاری راهبری امور جوانان» مبلغ ۱۶۹ میلیارد تومان اختصاص یافته است که متعلق به جوانان تحت پوشش (هزار نفر) است.

افزایش ۱۰۰ درصدی سهم وزارت ورزش و جوانان از بودجه

اما نکته قابل توجه در جداول بودجه و بخش های مربوط به جوانان حذف وام ازدواج از بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی است؛ براساس تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مربوط به تسهیلات تکلیفی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه است.
این در حالی است که هرساله در بودجه پیشنهادی دولت بند مشخص و شفافی به همراه رقم وام ازدواج جوانان پیش بینی می شد که برای سال آینده وضعیت آن مشخص نیست؛ در حال حاضر و در بودجه سال جاری مبلغ وام ازدواج برای جوانان ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان است.

منبع : مهر