اقدامات شهرداری تهران برای برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی

اقدامات شهرداری تهران برای برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در سی و سومین نشست معاونان حمل و نقل و ترافیک مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران اظهار کرد: نهایی کردن قرارداد تأمین ۶۳۰ دستگاه واگن و افزایش آن به ۷۹۱ دستگاه، انعقاد قرارداد تأمین ۲ هزار دستگاه اتوبوس برقی و گازسوز، ۲۵ هزار دستگاه تاکسی و ۱۰ هزار دستگاه وَن برقی و ١۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت برقی از جمله اقدامات شهرداری تهران در راستای برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت است.

وی گفت: هفته گذشته و بعد از حضور هیأت حمل و نقلی چین در تهران، قرارداد تأمین ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی به ۲۵ هزار دستگاه افزایش یافت.

هرمزی تصریح کرد: شهرداری تهران برای انتقال تجربیات خود به کلان‌شهرهای کشور در زمینه تأمین واگن و وسایل حمل و نقل برقی آمادگی دارد.