اقدام تحسین برانگیز پلیس برای نجات جان یک شهروند + فیلم

اقدام تحسین برانگیز پلیس برای نجات جان یک شهروند + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، اقدام به خودکشی شخصی بر روی پل پیروزی در نزدیکی بزرگراه امام علی با حضور به موقع عوامل پلیس پیشگیری پایتخت، ناموفق ماند.

این فرد که خود را از پل آویزان کرده بود، توسط مأموران پلیس نجات داده شد.

در فیلم زیر می‌توان نمونه‌ای از شجاعت مأموران پلیس پیشگیری پایتخت در نجات این فرد را مشاهده کنید.

منبع : مهر