الزام دریافت شناسه یکتا برای دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان

الزام دریافت شناسه یکتا برای دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ شهرام حی‌شاد گفت: بر اساس ماده یک قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار کشور، دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی بدون شناسه یکتا باید در سامانه صدور مجوز کسب و کار، درخواست خود را ثبت و شناسه یکتا دریافت کنند.

وی افزود: آن دسته از دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و ICT روستایی که تا کنون شناسه یکتا دریافت نکرده‌اند تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند برای ثبت درخواست خود به سامانه مربوط به دفاتر، به آدرس www.g4b.ir مراجعه کنند.