الزام صندوق‌ها به افشای تعداد و قیمت سهام عرضه اولیه خریداری شده

الزام صندوق‌ها به افشای تعداد و قیمت سهام عرضه اولیه خریداری شده

به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق مصوبه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای ارتقای شفافیت و سلامت بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملزم به افشای تعداد و قیمت سهام خریداری شده در فرآیند عرضه اولیه شدند.

الزام صندوق‌ها به افشای تعداد و قیمت سهام عرضه اولیه خریداری شده

طبق بند ۴ مصوبه هشتصد و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱، در ماده ۶ مکرر ۳ دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس و فرابورس که در سال ۹۵ مقرر شده بود، اصلاحاتی صورت گرفت، که به شرح زیر است:

“بورس باید تعداد و قیمت سهام تخصیص داده شده به سرمایه‌گذاران واجد شرایط را به تفکیک مشخصات هر سرمایه‌گذار واجد شرایطی که در عرضه اولیه شرکت کرده است، در روز عرضه اولیه افشا کند. ” همچنین ” بورس می‌تواند با توجه به حجم و ارزش کل عرضه اولیه یک یا ترکیبی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، در سهام و مختلط را به‌عنوان سرمایه‌گذار واجد شرایط تعیین کند. “