امیرعبداللهیان با خانواده شهروند ایرانی زندانی در عراق دیدار کرد

امیرعبداللهیان با خانواده شهروند ایرانی زندانی در عراق دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پدر و همسر محمدرضا نوری شهروند زندانی کشورمان در عراق در دیدار با امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، ضمن تشریح روند دستگیری و پرونده قضایی ایشان، خواستار تقویت تلاش‌ها برای آزادی و انتقال وی به کشور شدند.

همسر آقای نوری با اشاره به تألمات شدید روحی خود و فرزندان خردسالش از دوران سخت و طولانی زندان شوهرش، نسبت به وضعیت جسمانی و روحی ایشان ابراز نگرانی کرد و از وزیر امور خارجه کشورمان خواست تا تلاش ها برای آزادی و انتقال آقای نوری به ایران با قوت تداوم یابد.

امیرعبداللهیان نیز در این دیدار، با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه دیپلماسی برای حمایت از حقوق کنسولی ایرانیان در اقصی نقاط جهان، بر اهتمام ویژه مسئولین کشور به خصوص دستگاه دیپلماسی برای پیگیری پرونده آقای محمد رضا نوری تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ضمن تشریح تلاش های صورت گرفته تاکنون در این خصوص، خطاب به پدر و همسر آقای نوری تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی از هیچ تلاشی برای کمک و مساعدت به آقای نوری و تسریع در روند آزادی و انتقال ایشان به کشور فروگذار نخواهد کرد.