انتخاب سرپرستان کاروان اعزامی به ترکیه و چین به بن بست خورد

انتخاب سرپرستان کاروان اعزامی به ترکیه و چین به بن بست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نود و هفتمین نشست اعضای هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک امروز یکشنبه در محل این کمیته و به ریاست صالحی امیری برگزار شد.

انتخاب سرپرست کاروان اعزامی به بازی های کشورهای اسلامی و المپیک جوانان از دستور العمل های تعیین شده برای نشست امروز بود که البته به نتیجه نرسید.

برای کاروان اعزامی به بازی های کشورهای اسلامی، هادی ساعی و کیکاوس سعیدی کاندیداهای سرپرستی کاروان اعزامی هستند. گزینه های مورد نظر برای تصدی این مسئولیت در کاروان اعزامی به بازیهای المپیک جوانان هم مجید کیهانی و علیرضا رحیمی هستند.

نتیجه رای گیری برای انتخاب سرپرست این دو کاروان اما در نشست امروز به حد نصاب لازم نرسید. بر همین اساس جمع بندی نهایی به جلسه آتی هیات اجرایی کمیته ملی المپیک موکول شد.

برای سرپرستی کاروان بازی های المپیک جوانان، رحیمی و کیهانی هر یک صاحب چهار رای شدند. هادی ساعی هم تنها ۵ رای را برای کاروان بازی های کشورهای اسلامی به خود اختصاص داد در حالیکه حد نصاب تعیین شده برای سرپرست این دو کاروان ۷ رای است.

بازی های کشورهای اسلامی و بازی های المپیک جوانان رویدادهایی هستند که سال آینده به میزبانی ترکیه و چین برگزار می شوند.

منبع : مهر