انتشار ۱۱۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان اوراق مالی

انتشار ۱۱۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان اوراق مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تأمین مالی بهینه، هفدهمین هفته عرضه اوراق بدهی را برگزار کرد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به طور کلی مبلغ ۱۰ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول زیر به فروش رسید.

انتشار ۱۱۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان اوراق مالی

با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون در مجموع ۳۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری شانزده هفته عرضه اوراق بدهی دولت تا تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۰، در مجموع معادل ۱۰۳ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان شامل ۸۱ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۲۲ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول زیر آمده است.

انتشار ۱۱۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان اوراق مالی