انتصاب دو مشاور شخصی برای رئیس کمیته ملی پارالمپیک

انتصاب دو مشاور شخصی برای رئیس کمیته ملی پارالمپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، طی احکام جداگانه از سوی دکتر غفور کارگری، مشاوران رییس کمیته ملی پارالمپیک منصوب شدند.

بر این اساس، احکام علیرضا صفارزاده و مسعود اشرفی به عنوان مشاوران عالی رییس و احمد ارشدی به عنوان مشاور رییس در امور راهبردی، تشکیلاتی و کمیسیون ها صادر شد.