انجام بیشترین ماموریت های امدادی هلال احمر در استان مازندران

انجام بیشترین ماموریت های امدادی هلال احمر در استان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن قوسیان مقدم در خصوص خدمات و مأموریت‌های امداد و نجات در سطح کشور در پنج ماه نخست امسال گفت: بیشتر مأموریت‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در ۵ ماه نخست امسال در استان مازندران با انجام ۱۴۴۶ مأموریت صورت گرفت که در مجموع بیش از ۱۱ درصد مأموریت‌های هلال احمر را به خود اختصاص داد.

وی افزود: پس از این استان، استان اصفهان با ۱۲۳۱ مأموریت و اختصاص بیش از ۹ درصد مأموریت‌های کل کشور و گلستان با ۸۰۵ مأموریت و اختصاص بیش از ۶ درصد کل مأموریت‌های هلال احمر در رده‌های بعدی قرار دارند. لازم به ذکر است که مجموع مأموریت‌های امداد و نجات هلال احمر نسبت به سال گذشته رشد ۶.۲ درصدی داشته است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: در این میان بیشترین امدادرسانی جمعیت هلال احمر به حوادث جاده‌ای بود که بیشترین آن در استان اصفهان با ۶۳۶ مأموریت بود که ۸.۴ درصد از کل مأموریت‌های ترافیکی را به خود اختصاص داد و در رده‌های بعدی نیز استان‌های مازندران و گلستان به ترتیب با ۶۰۱ و ۵۹۹ مأموریت قرار داشتند. در مجموع مأموریت‌های جاده‌ای و ترافیکی هلال احمر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشت.

قوسیان مقدم در خصوص عملیات‌های نجات فنی جمعیت هلال احمر گفت: ما در ۵ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، در رهاسازی مصدومین ۳۳ درصد رشد داشتیم و عملیات‌های فنی نیز ۱۰.۵ درصد بیشتر شده است. استان کرمان با ۱۱۶ عملیات نجات فنی و اختصاص ۱۳ درصد از کل عملیات نجات فنی در صدر هلال احمرهای استانی قرار دارد و در رده‌های بعدی نیز استان قزوین و استان فارس با ۷۹ و ۷۳ عملیات نجات فنی قرار دارند.

منبع : مهر