ایجاد ۴ مرکز نوآوری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

ایجاد ۴ مرکز نوآوری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی فناوری و کاربردی سازی میراث فرهنگی از امروز ۲۷ آذرماه برگزار شده و تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت. در این همایش که به صورت آنلاین برگزار شده است، علیرضا قلی نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی گفت: این معاونت تلاش کرده که در همه نمایشگاه‌ها حضور پیدا کند. همچنین این معاونت زمانی شکل گرفته که دولت و نظام بنا نداشت بزرگ شود پس در جذب نیرو و منابع دچار مشکل هستیم با این حال از ۹۰ استارت آپ حمایت می‌کنیم.

وی گفت: تفاهمنامه ای داشتیم که در پی آن خانه تاریخی سرهنگ ایرج در اختیار ما قرار گرفت. تعدادی از استارت آپ ها در این خانه مستقر شدند و فعالیت‌هایشان را انجام دادند. این فعالیت‌ها منتج شد به اینکه مراکز نوآوری پژوهشگاه را از طریق بخش خصوصی به سرانجام برسانیم در حال حاضر دو مرکز فعالیت می‌کند. دو مرکز هم در همین هفته افتتاح می‌شود. بنابراین چهار مرکز نوآوری در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با حمایت پژوهشگاه در تهران، کرج و اصفهان خواهیم داشت.

قلی نژاد بیان کرد: مراکز مشاوره نیز داریم. یکی از آنها دفتر تخصصی طرح‌های آمایشی سرزمینی و اطلس‌های جامع است. شاید مهمترین پژوهش‌هایی که میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری را وارد نظام اجرایی می‌کند طرح آمایش است که از طریق اطلس‌های جامع محقق می‌شود. در حال عقد قرارداد برای اطلس‌های جامع هستیم.

منبع : مهر