ایران در اوج اقتدار پدافند هوایی است/ گزینه های دشمن زیر میز!

ایران در اوج اقتدار پدافند هوایی است/ گزینه های دشمن زیر میز!

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی فدایی باشی از فرماندهان پداجا (پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) سمنان در حاشیه سفر به شاهرود در مقابل دوربین خبرگزاری مهر قرار گرفت تا درباره اقتدار ایران اسلامی در بعد دفاعی صحبت کند. اقتداری که باعث شده تا دشمنان در اوج ناامیدی قرار داشته باشند.