ایران گازدهی به سانتریفیوژهای IR-۶ را در فردو آغاز کرده است

ایران گازدهی به سانتریفیوژهای IR-۶ را در فردو آغاز کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا غائبی سرپرست نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش جدید آژانس اعلام کرد: گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان یک گزارش فنی معمول بروزرسانی در خصوص اقدامات انجام شده‌ای است که ایران براساس رویه معمول به اطلاع آژانس رسانده و آژانس نیز ضمن انجام راستی‌آزمایی منظم خود در خصوص آنها به اعضای خود اطلاع‌رسانی کرده است.

وی افزود: براساس این گزارش ایران گازدهی به سانتریفیوژهای IR-۶ را در فردو برای تولید هگزافلورید اورانیوم با غنی ۲۰ درصد را آغاز کرده است و ایران به آژانس اجازه داده است تا راستی‌آزمایی خود در این سایت را افزایش دهد.