بازدید غریب آبادی از نمایشگاه ایران و یکصد سال چند جانبه‌گرایی

بازدید غریب آبادی از نمایشگاه ایران و یکصد سال چند جانبه‌گرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر ایران که در رأس یک هیأت برای شرکت در پنجاه‌پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو سفر کرده است از نمایشگاه «ایران و یکصد سال چندجانبه‌گرایی» بازدید کرد.

در این نمایشگاه، با همکاری آرشیو سازمان ملل و وزارت امور خارجه اسناد و تصویری به نمایش درآمده‌اند که نشانگر یک سده تلاش ایرانیان برای تحکیم و تقویت چند جانبه‌گرایی است.

این نمایشگاه با رویکردی تاریخی تلاش کرده در سه بخش تصاویر، اسناد و ویدئوها، تاریخ بیش از صد سال حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های بین‌المللی را به نمایش درآورد.

بازدید دبیر ستادحقوق بشر نمایشگاه ایران و یکصد سال چندجانبه‌گرایی

بازدید دبیر ستادحقوق بشر نمایشگاه ایران و یکصد سال چندجانبه‌گرایی