بازگشت فرآورده های نفتی ایران از افغانستان تکذیب شد

بازگشت فرآورده های نفتی ایران از افغانستان تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های خارجی خبری مبنی بر بازگشت فرآورده‌های نفتی آن هم از کشور افغانستان منتشر کردند که منجر به شبهاتی شد و این سوال را به وجود آورد که آیا استانداردهای طالبان فرا رفته و فرآورده‌های نفتی ایران دیگر مقبولیت گذشته را برایشان ندارد، فریدون اسعدی عضو انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در رابطه با این موضوع به مهر می‌گوید: خبرهای منتشر شده آن هم از سوی ایران اینترنشنال صحت ندارد و محموله فرآورده‌های نفتی که از افغانستان بازگشته متعلق به ایران نیست.

وی ادامه: اگرچه به تازگی سختگیری‌هایی در این رابطه وجود دارد اما بازار افغانستان از اهمیت بالایی برای ایران برخوردار است. زیرا تأمین کننده منافع ایران است.

اسعدی در خاتمه اضافه کرد: در کشور ما فرآورده‌های مازادی وجود دارد که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و ما این فرآورده‌ها را به افغانستان صادر می‌کنیم به همین دلیل این کشور می‌تواند برای ما ارز آوری داشته باشد و از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است.