بافت تاریخی شیراز را ثبت کنید+فیلم

بافت تاریخی شیراز را ثبت کنید+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از معماران، هنرمندان و احیاگران در استان فارس از متولیان و مسئولان مختلف دخیل در موضوع بافت تاریخی شیراز خواستند برای جلوگیری از تخریب بافت تاریخی شیراز، حفاظت از بناهای موجود و جلوگیری از مداخلات تخریب گرایانه، این بافت به همراه همه اجزای تاریخی و هویتی آن به ثبت ملی برسد.

محسن کمالی سروستانی معمار گفت: مطالبه‌ای که برای نجات بافت تاریخی شیراز داریم، تنها ثبت ملی بافت است. امیدواریم مدیران استان و وزارت میراث فرهنگی دست به دست هم بدهند تا این گنجینه ارزشمند برای همه باقی بماند.

مرتضی ترسلی مجسمه ساز و هنرمند سفالگر گفت: فکر می‌کنم دولت باید دست به کار شود. مردم به آموزش نیاز دارند. باید مردم اهمیت حفظ بافت تاریخی را درک کند. ار بافت تاریخی شیراز ثبت ملی شود می‌توان آن را حفظ کرد.

حمیدرضا جهانبکام نیز از احیاگران خانه‌های تاریخی شیراز است که گفت: شاید فردا دیر باشد. چون خانه‌ها با سرعت بیشتری یا به صورت تک دانه تخریب می‌شوند. برخی از دلسوزان این موضوع را رسانه‌ای کردند فکر هم نکنیم اگر این اتفاقات نیفتد؛ تخریب‌ها متوقف می‌شود. موضوع بافت تاریخی شیراز آگاهی مردم را می‌طلبد. آن روز نیاید که بیدار شویم و ببینیم بافت از بین رفته است. من از مسئولان هم توقعی ندارم آنها اگر تخریب نکنند مسئول نیستند.

وهاب زنگنه، معمار هم گفت: ما به عنوان مردم باید بدانیم که چه گنجی داریم و همدیگر را در این باره آگاه کنیم همچنین و به عنوان شهروند شیراز می‌خواهم که این بافت، ثبت ملی شود تا باد همه ما را با خودش نبرد.

مهرداد پرتو آذر از جامعه هنرمندان نیز خواستار ثبت ملی بافت تاریخی شیراز شد.

منشی احیاگر بناهای تاریخی نیز گفت: از مسئولان انتظار دارم که بافت تاریخی شیراز ثبت شود این را به عنوان مطالبه جدی مطرح می‌کنم چون تا مادامی که بافت ثبت نشود؛ اثربخشی کارهای ما زیاد نیست. اگر بافت ثبت شود؛ ارگان‌های مختلف درگیر می‌شوند چون ملزم به حفظ هستند. این یکی از مطالبات ما سرمایه گذاران است.