بانک تجارت حامی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

بانک تجارت حامی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی این بانک به بخش‌های مختلف اقتصادی در پایان شهریور ۱۴۰۲ به بیش از ۴,۵۳۸ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان از تداوم حمایت‌های گسترده بانک تجارت از بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.

مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی بانک تجارت در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری به بخش خدمات ۱,۵۲۶ هزار میلیارد ریال بوده و این شاخص در حوزه بازرگانی به بیش از ۱,۰۵۴ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

بانک تجارت به‌عنوان حامی دیرینه‌ی صنایع گوناگون کشور در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی خود به بخش صنعت و معدن را به ۱۰۷۶ هزار میلیارد رسانده و همچنین این شاخص آماری بانک تجارت در بخش صادرات در بازه زمانی مذکور به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی بانک تجارت در این بازه زمانی به صنعت ساختمان و مسکن به بیش از ۵۷۶ هزار میلیارد ریال بالغ شده و این بانک با هدف حمایت از بخش کشاورزی کشور مانده‌ی خالص تسهیلات اعطایی به این بخش را به بیش از ۲۹۴ هزار میلیارد ریال رسانده است.

بانک تجارت در چارچوب کارویژه‌های حرفه‌ای خود، حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف توسعه پایدار ایران اسلامی را همواره وظیفه‌ی خود دانسته و مصمم است با توسعه همکاری با سطوح مختلف اقتصاد و صنعت کشور همچون همیشه نقش ماندگاری را از خود برجای گذارد.