بانیان قطعنامه ضد ایرانی مسئول تبعات بعدی هستند/ پاسخ قاطع ایران

بانیان قطعنامه ضد ایرانی مسئول تبعات بعدی هستند/ پاسخ قاطع ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به قطعنامه ضد ایرانی آژانس در توییتی نوشت: آمریکا و سه کشور اروپایی با تلاش برای پیشبرد یک قطعنامه برآمده از سومحاسبه و مشاوره غلط علیه کشوری با شفاف‌ترین برنامه هسته‌ای صلح آمیز در جهان، اغراض کوته بینانه خود را فراتر از اعتبار آژانس قرار دادند.

وی افزود: بانیان این قطعنامه مستقیماً مسئول تبعات بعدی هستند. پاسخ ایران قاطع و متناسب است.

منبع : مهر