باید از همه ظرفیت‌ها برای نجات تالاب انزلی استفاده شود

باید از همه ظرفیت‌ها برای نجات تالاب انزلی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر،، علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شکل گیری قرارگاه جهادی برای نجات تالاب انزلی را حاکی نگاه ملی به این پروژه عنوان کرد و گفت: باید از همه ظرفیت‌های ملی، بین المللی و بخش خصوصی برای نجات تالاب انزلی استفاده شود.

وی با بیان اینکه این تالاب مساحتی بالغ بر ۳۷۰ هزار هکتار را زهکش می‌کند، خواستار اجرای یک مدیریت جامع حوزه آبخیز برای نجات تالاب انزلی به عنوان الگویی برای کشور شد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: باید یک تقویم زمانی برای اجرای همه عملیات پیش بینی شده برای تالاب انزلی تهیه شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سهم اصلی عملیات اجرایی این تالاب را از آن سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری دانست و تاکید کرد که در یک بازه زمانی ۲ ساله عملیات آبخیزداری در تالاب انزلی به پایان برسد.

سلاجقه گفت: اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز، ورود رسوب به تالاب را متوقف کرده و هزینه‌های لایروبی را از بین می‌برد.

وی در عین حال خواستار تعیین تکلیف بحث سنبله آبی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان شد.

سلاجقه گفت: همزمان با هفته محیط زیست ۳۵ تن گیاه مهاجم سنبل آبی توسط محیط‌بانان با دستگاه دروگر مخصوص از سطح تالاب انزلی جمع آوری و از این پهنه آبی خارج شد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تعیین حدود تالاب می‌بایست تا پایان هفته نهایی شود، گفت: در حوزه آبخیز تالاب انزلی نباید هیچ گونه کود و سمی مورد استفاده قرار گیرد و وزارت جهاد کشاورزی، جایگزین‌های آن را در اختیار بهره برداران قرار دهد.